Ebeltoft Skoles læringscenter.

Beskrivelse af Læringscentret:

Det pædagogiske læringscenter på Ebeltoft Skole er det altovervejende omdrejningspunkt for den pædagogiske udvikling og for at understøtte udviklingen både i forhold til planlægning af læring samt rådgivning og vejledning til lærere og pædagoger, både enkeltvis og i teams.

Læringscenteret består af alle skolens vejledere, der med hver deres ekspertise kan understøtte den vejledning, der er nødvendig for den pædagogiske udvikling, men også for at kunne rådgive og vejlede i forhold til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. (se model)

Læringscenteret er organisatorisk forbundet gennem vejlederne, fra skolens ledelse øverst og helt ud til indsatser for enkelte elever eller hold af elever.

Læringscenterets vejledere er gennem deres arbejde og opgaver med til at opfylde overordnede kommunale krav og forventninger til elevernes udbytte af lærings-forløb i skolen. 

Inden for hver vejleders arbejdsområde, kan vejlederen synliggøre/invitere til/arrangere tiltag gennem læringscenterets årshjul. Mange af årshjulets tiltag er SKAL opgaver i forhold til skolens samlede opgaveløsning. Den enkelte medarbejder får således en synlig og brugbar hjælp og støtte til medarbejderens egen opgaveløsning. (se eks. På årshjul)

Læringscenterets arbejde og arbejdsområder vil løbende blive evalueret i forhold til opfyldelse af den samlede opgaveløsning. 

Læringscenteret er skolens hjerte!