Kære forældre!

Det er med stolthed, at jeg kan byde jer velkommen til Ebeltoft Skoles nye hjemmeside.

Vi vil give jer en hjemmeside, hvor I kan hente information om skolen, læse om skolebestyrelsens arbejde, læse de elektroniske skoleblade og i det hele taget få viden om dagligdagen på skolen. 

Hjemmesiden vil være illustrativ og befordrende at finde rundt på, og vil være et naturligt supplement til ForældreIntra.

Jeg har som skoleleder fået min helt egen spalteplads, hvor jeg kan orientere jer om væsentlige emner på skolen.

Tag godt imod hjemmesiden og giv os besked, hvis der er noget, I ønsker også skal være en del af hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Lars Frederiksen

    Skoleleder