Vision for Ebeltoft Skole

 

  • Ebeltoft Skole er et læringssted med børne- og voksenfællesskaber, hvor trivsel, tillid og tydelighed er fundamentet.

  • Vi udvikler det enkelte barns potentiale i et trygt læringsmiljø, der bygger på nysgerrighed, kreativitet og lysten til at lære.

  • Vi samarbejder om faglighed og dannelse i en skole, hvor mangfoldighed og sammenhold er prioriteret højt.